Tag: כיבוי אש

מקצועות נדרשים ביותר ברמת גן: כיבוי אש ואינסטצליה

בכל עיר יש את האנשים שעובדים קשה ביותר והכי הרבה. מסקר שנערך באמצעות מכון הסקרים א.ב. סקרי שטח וטלפוניה נבדקו הדברים הבאים לגבי העיר רמת גן: האם יש בעל מקצוע שאתם מזמינים הרבה? מה בעלי המקצוע שאתם רואים בדרכים שאתם יוצאים מהבית? מה חשבתם להיות אם לא הייתם עוסקים במה שאתם עובדים עכשיו? התשובות היו […]